WAT?

Hoewel People Off Papers groot voorstander is van maatwerk, maken we dingen ook graag makkelijk & overzichtelijk. We hebben dan ook een drietal standaardproducten ontwikkeld.

 

Samen kunnen we Gericht Aan De Slag, de medewerkersbetrokkenheid een boost geven door te Ontmoeten & Ontdekken. Of we bouwen in 52 Weken Duurzame Cohesie een duurzaam sociaal georiënteerde bedrijfscultuur – de basis van waaruit je als organisatie verder kunt groeien, ontwikkelen, verbeteren en veranderen.

 

 

6 Weken - Gericht aan de slag

Wil je meer weten van People Off Papers, de filosofie en werkwijze? – dàn is dit programma wellicht heel geschikt.

In 6 weken maak je kennis met People Off Papers, ervaar je een aantal incentives om contact te stimuleren en bieden we een lunchworkshop aan passend bij de thematiek van jouw organisatie.

Het programma start met een paar korte vragen om te toetsen hoe de mensen het contact ervaren en de belangrijkste thematiek binnen de groep te bepalen. De opvolgende weken zal de aanpak hierop aansluiten. Ter afsluiting zal People Off Papers een evaluatie, inclusief toekomstgericht advies, opleveren.

14 Weken - Ontmoeten & Ontdekken

In dit programma gaan we met elkaar op reis. Het start met een paar korte vragen hoe mensen het contact met elkaar ervaren. En iedereen krijgt een eigen journal – om in te schrijven, tekenen, aantekeningen te maken, indrukken te noteren. Een eigen reisverslag dat zo privé blijft als je zelf graag wilt.

14 weken lang word je uitgenodigd contact te maken met de mensen om je heen. Om ook op andere manieren te kijken naar de mensen met wie je werkt. Je krijgt tips over hoe gesprekken te voeren, je ontdekt overeenkomsten die je misschien nog niet wist, je wordt uitgedaagd eens te kijken naar je vooroordelen. Kortom een kwartaal bewuste aandacht – waarmee de basis van (nog meer) sociale veiligheid en cohesie wordt gelegd.

Aan het einde van de 14 weken – maken we met elkaar de doorstap naar hoe elkaar te blijven ontmoeten binnen de bedrijfscontext. We blikken terug, kijken vooruit en People Off Papers zal haar analyse optekenen met betrekking tot de kansen en risico’s qua cohesie, cultuur – en organisatieontwikkeling.

52 Weken - Duurzame cohesie

Uiteindelijk duurt het ongeveer een jaar om een duurzame sociaal georiënteerde bedrijfscultuur op te bouwen én te kunnen borgen. Het is dan ook daarom dat People Off Papers een jaarprogramma aanbiedt. Deze start met de eerste 14 weken Ontdekken & Ontmoeten. En gaat van daaruit door.

Cohesie gaat immers niet alleen over de mensen. Vanuit de basis van contact is de cohesie vele malen verder te brengen. Zowel in de intermenselijke kant – groepsdynamiek en hoe elkaar versterken. Als ook naar de ketensamenwerking, ambities, stippen op de horizon en de bredere organisatie.

Het jaarprogramma sluiten we af met een train-de-trainer periode. Zodat de organisatie rustig kan landen en zelf verder kan reizen, wanneer People Off Papers weer doorvliegt.

Samen

Vragen, opmerkingen of suggesties? Vul het contactformulier in, mail ons op info@peopleoffpapers.com of bel direct. We horen graag van je!